BKMAM(1)(1)
比克曼生物 聚四氟产品系列
聚四氟乙烯磁力搅拌子
聚四氟滴定管
聚四氟梨形分液漏斗
聚四氟乙烯磁力搅拌棒
(详情请咨询哦~)
聚四氟乙烯磁力搅拌棒
(详情请咨询哦~)
bkmsw001@163.com
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
工作时间:08:30—17:30
联系电话:400-1688-286
湖南省常德市临澧新材料产业园